Författararkiv: admin

Information från styrelsen

Vårstädning

Lördag den 18 april klockan 10
Samlas vi i lekparken för att gemensamt städa vårt område.
Container (endast brännbart trädgårdsavfall) kommer att finnas på plats.
Efter städningen grillar vi korv.

Farten

Sänk farten! Det går alldeles för fort på våra vägar. Särskilt nu innan farthindren är på plats. Tänk på våra barn!

 

/Styrelse

Garageportar

Tankar finns hos några av de boende på Vattenmåravägen som har garage i länga att byta garageportar. Om ni har intresse av att byta garageport, hör av er till Björn Schwab, v 74  eller Daniel Jääskeläinen, V72. Det kan finnas möjlighet att få ett bättre pris vid större beställningar.

Kallese till Årsstemma

Föreningens årsstämma kommer att hållas den 8 mars 2015 kl 19:00 i Breddenskolans matsal. Välkomna!

Motioner till stämman ska vara Stefan Lindblom, V26, tillhanda senast 17 februari (e-post: stefan.lindblom62@gmail.com )

Föredragningslista till årsmötet samt årsredovisning 2014 och budget 2015 kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida: www.tidlosa.se

Nya krafter till styrelsen behövs. Vi kommer att ha en vakans i styrelsen till årsstämman. Ni som är intresserade kontakta valberedningen som består av Tomas Tymark, T24 och Sigge Fanslau, T32. Telefon och e-post:

Tomas: 590 34043, ttymark@yahoo.se
Sigge:    590 83849

Hela kallelse

Spolning av avlopp

76 st har nu anmält sig för spolning!
Förmodligen  är det inte något problem med att efteranmäla sig om om det skulle vara så.
Enligt Röranalys som ska genomföra avfallsspolningen, kommer denna preliminärt att ske i februari.

God Jul och Gott Nytt År!

/Styrelssen

Spolning av avloppen

Styrelsen har beslutat att utföra spolning av de avloppsledningar som Samfällighetsföreningen ansvarar för.

Samtidigt med spolning av Samfällighetsföreningens avloppsledningar är det att rekommendera att spola avloppsledningarna i den egna byggnaden.
Vi har därför begärt in Offert för detta. Om minst 20 hushåll beslutar sig för att genomföra spolning uppgår priset till totalt 1.500 kr per fastighet. Efter ROT avdrag är priset 825 kr.

Mer information och hur man anmäler sig finns i följande Brev.

Hittills (9/12), är det 40 st som anmält sig för spolning av avlopp

/Styrelssen