Tidlösa Samfällighet

Samfällighetsförening för boende på Tidlösavägen & Vattenmåravägen

Författare: Viktor Sellgren

Välkommen till årsstämman

Föreningens årsstämma kommer att hållas söndag den 17 mars 2019. Alla boende i samfälligheten är varmt välkomna till Breddenskolans matsal kl 15:00.

Motioner till stämman skulle vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Du kan redan nu ta del av handlingarna till stämman.

Välkommen till städdag den 21 april 2018

Lördag den 21 april kl 10.00 samlas vi i lekparken för att gemensamt städa vårt område.

Det vi har att göra är:

  • Underhåll gångvägen mellan fastigheterna på Vatten-
    måravägen
  • Städning på lekplatsen och övriga områden
  • Ta fram och placera ut farthinder
  • Byte av jord och plantering av blommor i farthindren – vattna gärna blommorna i vår och sommar

Container för brännbart trädgårdsavfall kommer finnas
på plats.

Efter städningen grillar vi korv – föreningen bjuder på korv och dricka.

Välkomna! 🙂

Hälsar styrelsen för Tidlösa samfällighetsförening

Årsmöte verksamhetsår 2017

Handlingar läggs upp snarast möjligt.