Tidlösa Samfällighet

Samfällighetsförening för boende på Tidlösavägen & Vattenmåravägen

Kategori: Okategoriserade

Årsstämma 2020

Alla boende i samfälligheten är varmt välkomna till föreningens årsstämma söndag den 15 mars 2020.

Motioner till stämman ska vara Stefan Lindblom, V26, tillhanda senast 28 februari (e-post: stefan.lindblom62@gmail.com).

Du kan redan nu ta del av handlingarna till stämman.

Välkommen till årsstämma 2019

Föreningens årsstämma kommer att hållas söndag den 17 mars 2019. Alla boende i samfälligheten är varmt välkomna till Breddenskolans matsal kl 15:00.

Motioner till stämman skulle vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Du kan redan nu ta del av handlingarna till stämman.

Årsmöte verksamhetsår 2017

Handlingar läggs upp snarast möjligt.

Kallelse till årsstämman

Föreningens årsstämma kommer att hållas torsdag den 11 mars 2018 kl 19:00 i Breddenskolans matsal. Välkomna!

Motioner till stämman ska vara Henk Martijn, T7 tillhanda senast 4 mars (e-post: h.h.martijn@gmail.com )

Föredragningslista till årsmötet samt årsredovisning 2017 och budget 2018 finns här:

Kallelse till årsstämman 2018

Årsredovisning 2017

resultaträkning 2017

Budget 2018

Debiteringslängd 2018

fullmakt 2018

Nya krafter till styrelsen behövs. Vi kommer att ha en vakans i styrelsen till årsstämman. Ni som är intresserade kontakta valberedningen Stefan Lindblom, V26
e-post: stefan.lindblom62@gmail.com

Bildgalleri

Visst vore det kul att se bilder hur området sett ut under de drygt 40 åren som gått sedan samfälligheten bildades? Här hittar du en handfull, men fler bilder är välkomna!