Kallese till årsstämma

Föreningens årsstämma kommer att hållas tisdag den 8 mars 2016 kl 19:00 i Breddenskolans matsal. Välkomna!

Motioner till stämman ska vara Stefan Lindblom, V26, tillhanda senast 28 februari (e-post: stefan.lindblom62@gmail.com )

Föredragningslista till årsmötet samt årsredovisning 2015 och budget 2016 kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida: www.tidlosa.se

Nya krafter till styrelsen behövs. Vi kommer att ha en vakans i styrelsen till årsstämman. Ni som är intresserade kontakta valberedningen som består av Tomas Tymark, T24 och Sigge Fanslau, T32. Telefon och e-post:

Tomas: 590 34043, ttymark@yahoo.se
Sigge:    590 83849