Tidlösa, nu på Facebook!

Nu finns det en Facebook group: Samfällighet Tidlösa, ett bra forum för att nå ut snabbt till alla medlem. Så har du någonting du undrar över eller vill du berätta någonting till alla dina grannar, nu har du möjligheten!