Kallese till årsstämma 2017

Föreningens årsstämma kommer att hållas torsdag den 16 mars 2017 kl 19:00 i Breddenskolans matsal. Välkomna!

Motioner till stämman ska vara Stefan Lindblom, V26, tillhanda senast 8 mars (e-post: stefan.lindblom62@gmail.com )

Föredragningslista till årsmötet samt årsredovisning 2016 och budget 2017 finns här:

Kallelse Tidlösa 2017

Årsredovisning 2016

Debiteringslängd Tidlösa 2017

fullmakt 2017

Nya krafter till styrelsen behövs. Vi kommer att ha en vakans i styrelsen till årsstämman. Ni som är intresserade kontakta valberedningen som består av Tomas Tymark, T24 och Sigge Fanslau, T32. Telefon och e-post:

Tomas: 590 34043, ttymark@yahoo.se
Sigge: 590 83849