Städdag lördag 22 april

Vi samlas vid lekparken kl 10 för att gemensamt städa vårt område. Container (endast brännbart trädgårdsavfall) kommer att finnas på plats.

vårstädning