Alla boende i samfälligheten är varmt välkomna till föreningens årsstämma söndag den 15 mars 2020.

Motioner till stämman ska vara Stefan Lindblom, V26, tillhanda senast 28 februari (e-post: stefan.lindblom62@gmail.com).

Du kan redan nu ta del av handlingarna till stämman.