Samfällighetens styrelse för verksamhetsåret 2018 ser ut som följer:

Ordförande
Stefan Lindblom, V26

Ledamöter
Gabi Güzel, V33
Ralf Zipp, V51
Marie Hussain, V21
Viktor Sellgren, V76
Madde Svärd, V62
Susanne Söderberg, V32

Suppleanter
Henk Martijn, T7
Anna-Karin Falkenstrand, T5 (från juni 2018)

Revisorer
Björn Schwab, V74
Jörgen Boström, V47