Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2017 består av:

Ordförande
Peter Erixon, V65

Ledamöter / Ersättare
Gabi Güzel, V33 (kassör)
Ralf Zipp, V51 (ledamot)
Viktor Sellgren, V76 (ledamot)
Henk Martijn, T7 (suppleant)
Vakant (ledamot)
Vakant (suppleant)

Revisorer
Björn Schwab, V74
Jörgen Boström, V47