Föreningens namn: Samfällighetsföreningen Tidlösa
Organisationsnummer: 716417-3481

Samfällighetens styrelse för verksamhetsåret

Ordförande
Stefan Lindblom, V26

Ledamöter
Gabi Güzel, V33
Ralf Zipp, V51
Marie Hussain, V21
Viktor Sellgren, V76
Madde Svärd, V62
Susanne Söderberg, V32

Suppleanter
Henk Martijn, T7
Anna-Karin Falkenstrand, T5 (från juni 2018)

Revisorer
Björn Schwab, V74
Jörgen Boström, V47