Här hittar du handlingarna till årsstämman 2019. Om du har några frågor kan du kontakta styrelsen.

Kallelse till stämman 2019

Föredragningslista stämman 2019

Årsredovisning 2018

Debiteringslängd 2019

Budget 2019