Här hittar du handlingarna till årsstämman 2019. Om du har några frågor kan du kontakta styrelsen.

Kallelse till stämman 2019

Föredragningslista stämman 2019

Årsredovisning 2018

Debiteringslängd 2019

Budget 2019

Protokoll från årsstämman 2019