Kallelse till årsstämma 2020

Föredragningslista

Årsredovisning 2019

Budget 2020 (uppdaterad efter årsstämman)

Underhållsbudget utifrån underhållsplan

Tidlösa samfällighet. Underhållsplan slutlig

Debiteringslängd 2020 (uppdaterad efter årsstämman)

Årsmötesprotokoll