Stadgeändringen

Alla bör ha fått information att stadgeändringen har gått igenom, inga protester har kommit in. Det betyder att TV anläggningen kommer att stängas ned från och med 1/10 och all synlig utrustning kommer att tas ned i mån av tid.

Kostnaden för stadgeändringarna var lägre än uppskattningen som gjordes innan och landar på drygt 65 kSEK.