Samfällighetens organisationsnummer: 716417-3481

Stadgar

Stadgar
Stadgar (original)
Kartor och Ritningar

Protokoll och dokument från tidigare år

Verksamhetsår 2016

Handlingar till årsmötet

Verksamhetsår 2015

Handlingar till årsmötet

Verksamhetsår 2014

Handlingar till årsmötet

Verksamhetsår 2013

Protokoll från styrelsens möten

Handlingar till årsmötet

Verksamhetsår 2012

Protokoll från styrelsens möten

Handlingar till årsmötet

Verksamhetsår 2011

Protokoll från styrelsens möten

Handlingar till årsmötet

Verksamhetsår 2016 – handlingar till årsmötet
Årsmöte verksamhetsår 2015
Årsmöte verksamhetsår 2014
Styrelseprotokoll 2013 Årsmöte verksamhetsår 2013
Styrelseprotokoll 2012 Årsmöte verksamhetsår 2012
Styrelseprotokoll 2011 Årsmöte verksamhetsår 2011